NAUDINGOS NUORODOS

2016-02-26 Informuojame, kad patvirtinta nauja Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendroji programa. Daugiau informacijos „Ugdymo sode“

Pradinio-ugdymo-lietuviu-kalbos-programa
Adobe Acrobat Document 892.8 KB

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąsias programas

literaturos kuriniai.pdf
Adobe Acrobat Document 42.4 KB

2015-12-18  Š.m. gruodžio 3 d. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje vyko  Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų ir matematikos mokytojų metodinių būrelių diskusija „Matematikos mokymo ir mokymosi programų stiprinimo galimybės siekiant ugdymo kokybės“. Matematikos mokytojos išsakė savo pastebėjimus dėl programos ir dalyko dėstymo sunkumų, su kuriais susiduria pradėjusios dirbti penktose klasėse. Pradinių klasių mokytojoms taip pat iškyla panašūs sunkumai.  Diskusijos metu nutarta rekomenduoti mokytojams: 

 

·     mokyti skaitymo strategijų per visų dalykų pamokas;

·     skatinti mintiną skaičiavimą;

·     teisingai vartoti sąvokas (apskritimas, skritulys, rutulys ir pan.);

·     nuosekliai užrašyti uždavinio sprendimą, skatinti argumentavimą;

·     sudaryti galimybes mokiniams konstruoti (erdvinių figūrų išklotines, modelius ir pan.);

·     ypač tikslingai naudoti pratybų sąsiuvinius; 

·     5 klasėje kūrybiškai derinti kartojimą ir naujų gebėjimų ugdymą;

·     bendradarbiauti ir užtikrinti nuoseklų mokinio mokymąsi pereinant iš pradinio į pagrindinį ugdymą.

2015-06-08 Vaiko, lankiusio priešmokyklinio ugdymo grupę, pasiekimų ir pažangos įvertinimo forma

priesmokyklinio ugdymo aprasas 2015-06-0
Microsoft Word Document 70.0 KB

2012-05-10 PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO REKOMENDACIJOS

VERTINIMO_REKOMENDACIJOS.doc
Microsoft Word Document 90.5 KB

2012-03-27  PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO PASIEKIMŲ IR BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO APRAŠAS

baigimo aprašas.doc
Microsoft Word Document 64.5 KB