Klausiate - atsakome

Čia Jūs galite užduotį klausimą į kurį atsakys metodinio būrelio nariai arba įvairių sričių specialistai. Atsakymas Jums asmeniškai bus išsiųstas nurodytu elektroniu paštu, o Jūsų klausimas ir atsakymas bus patalpintas svetainėje.

Klausimai-atsakymai

Norėčiau sužinoti, ar galima vertinant pradinukų darbus raštu ir žodžiu dienyne rašyti žodžius: labai gerai, gerai, puikiai, patenkinamai? (pvz., „Puikiai parašei diktantą - nepadarei nei vienos klaidos“.)

Vertinant pradinukus rekomenduojame pasinaudoti jau sudarytomis „Pažangos ir pasiekimų vertinimo rekomendacijomis“(2012-05-10), kurios patalpintos šioje svetainėje pradinisvilnius.jimdo com/naujienos


Rekomendacijose sakoma:

„Vertinant – rašant komentarą nepakanka parašyti tik vieną žodį (puiku, gerai,  ar „nepadarei nė vienos klaidos“ – šie žodžiai nevartotini kaip komentarai). Reikia nurodyti konkrečius vaiko pasiekimus ir kokią jis padarė pažangą. Jeigu mokinys nepadarė nė vienos klaidos siūlome komentare parašyti tai, ką jis išmoko (pvz.: „skiri tikrinius daiktavardžius nuo bendrinių“, arba „moki parašyti vardus“). Jei mokinio rašto darbe yra klaidų, mokytoja komentare iš pradžių parašo ką jis išmoko, kas yra gerai, o tada  aptariamos klaidos.  Vadinasi, komentaras turėtų būti pozityvus, pripažįstantis atlikto darbo vertę, palaikantis vaiko pastangas gerai padaryti užduotį, jame turi atsispindėti visi nurodytieji vertinimo kriterijai; nurodytos taisytinos vietos, pasiūlyta, kaip galima būtų pagerinti darbą. Komentare vartojame sąvokas suprantamas vaikui.“


Rekomendacijose taip pat pateikiami komentarų pavyzdžiai.

Kokį žodį reikėtų vartoti dokumentuose "mokinys" ar "moksleivis"? O gal jie lygiaverčiai? Mokyklos vadovai akcentuoja nevartoti "mokinys", nes mokykloje mokosi "moksleiviai". Taigi kaip yra ištikrųjų

 

Mokinys ir moksleivis - žodžiai lygiaverčiai. Švietimo įstatyme nėra vartojams žodis moksleivis. Visur nurodoma - mokinys

Šv.įstatymo 11 punktas: Mokyklos bendruomenė - mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai....

Šv.įstatymo 15 punktas: Mokinys - asmuo, kuris mokosi.

Tik žodžis "mokinys" vartojams ir kituose Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktuose.

Dabartiniame lietuvių kalbos žodyne nurodoma, kad šie abu žodžiai yra vartotini:

mokin‖ỹs, ~ė̃ dkt.(3a)
 1. kas mokosi bendrojo lavinimo mokykloje; kas mokosi kurios nors profesijos: Vidurinės mokyklos m. Profesinės mokyklos m. Geras m.
 2. kieno nors mokslo, teorijos, pažiūrų sekėjas
 mokslei̇̃v‖is, ~ė dkt.(2)
 kas eina mokslus mokykloje 

Tiek žodis mokinys, tieks moksleivis gali būti vartojami mokykloje.

Sveiki, noriu paklausti, kada pirmokai pradeda rašyti <Diktantas>
prieš diktanto rašymą.

 

Kai tik pirmokai išmoksta visas raideles, tada jau ir rašo.    Praktiškai nuo sausio mėnesio. Pats žodis diktantas visada turi būti užrašytas lentoje, ar tai pirmokams, ar ketvirtokams. Taigi,  pirmokėliui jį tik reikia teisingai nusirašyti nuo lentos.

Visi daug kalba apie pradinukų kuprines, jų svorį. Ar tiesa kad pilna pradinuko kuprinė neturėtų sverti daugiau nei 2 kg.

Specialistai pataria:

Tuščia kuprinė turi sverti: pradinių klasių moksleiviams – ne daugiau kaip 700 g, vyresniųjų klasių moksleiviams – ne daugiau kaip 1000 g.

• Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. moksleivio kūno masės.

• Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. moksleivio kūno masės.

• Sunkiausius daiktus dėkite į tą kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai nugaros.

• Tvarkingai sudėkite daiktus, kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų.

• Paraginkite vaiką dažniau susitvarkyti kuprinę: išpurtyti visą jos turinį ir atrinkti, kas jam reikalinga. Mokyklinukai tikrai linkę savo kuprinėse kaupti „turtą“, kuriuo naudojosi prieš mėnesį.

Gal žinote kokius akių mankštos pratimus, kuriais galima būtų  pedagoginės pertraukėlės metu pailsinti akis.

I-IV klasių mokiniams rekomenduojama poilsio pertraukėlė kiekvieną pamoką, praėjus 20-25 min. nuo pamokos pradžios: vieną minutę pamirksėti, po to užsimerkti ir 1-2 minutes pasėdėti, atsirėmus į suolo atramą.  Visų klasių, tarp jų ir I-IV, mokiniams regos nuovargiui išvengti rekomenduojama per trečią arba ketvirtą pamoką atlikti akių mankštos pratimus, kurių trukmė 3-5 minutės.  

I pratimas (1 min.). Stipriai užsimerkti (3 s), atsimerkti (3 s). Kartoti 6-8 kartus. Pratimas atpalaiduoja akies raumenis, gerina kraujotaką.

 II pratimas (1 min.). Greitai mirksėti 20-30 kartų. Pratimas gerina akies kraujotaką.

 III pratimas (1 min.). Žiūrėti į tolį (3 s), po to pervesti žvilgsnį ir pažiūrėti (3 s) į 30 cm atstumu nuo akių padėtos knygos tekstą. Kartoti 10-12 kartų. Pratimas palengvina regos darbą, sumažina akių nuovargį.

 IV pratimas (40 s). Ištiesti ranką į priekį, žiūrėti į rodomojo piršto galą ir artinti prie nosies galiuko. Kartoti 6-8 kartus. Pratimas sustiprina akies raumenis.

 V pratimas (40 s). 30 cm atstumu nuo akių vedžioti pirštą horozontalia kryptimi ( į dešinę ir kairę), vertikalia kryptimi (aukštyn, žemyn), o po to ratu. Žvilgsniu, nejudinant galvos, sekti piršto judesius. Kartoti 3-4 kartus.

 

Paruošė Kauno medicinos instituto

Akių katedros vedėja

prof. E. Daktaravičienė

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.